Hur får man i sig tillräckligt med elektrolyter under vattenfasta?


Hur du får i dig tillräckligt med elektrolyter under fasta

Vad är elektrolyter? Att fasta innebär som bekant att avstå från föda av olika slag. Det finns mängder av olika dieter och metoder för fasta där fokus ligger på olika delar av födointaget. Vattenfasta är en av de striktare varianterna av fasta, som begränsar allt intag av föda förutom vatten.

Den mänskliga kroppen klarar sig visserligen under långa perioder (382dagar!) utan mat, men det är också en bra idé att ändå försöka få i sig vissa näringsämnen som kroppens behöver för att fungera korrekt. Under vattenfasta är det därför bra att tänka på att försöka balansera kroppens elektrolyt – och vätskenivå – vilket den här artikeln kommer handla om. Även om du klarar en lång fasta på enbart vatten så kan du undvika mycket av det som kan vara jobbigt – yrsel, obalans och styrkelöshet –  med en sådan fasta om du får i dig vissa elektrolyter.

Tänk på vätskebalansen

Innan vi går in på elektrolyternas funktion bör det yttras några få ord om kroppens vätskenivå. Människokroppen består av 55–65 % vatten, så det är tydligt att vatten är en viktig komponent i mänskligt liv. Näst efter syre är vatten troligen det ämne som kroppens är allra mest beroende av, och samtliga organ är till någon del uppbyggda av just vatten. Således, även om du frivilligt avstår från mat så är det viktigt att du fortfarande behåller en hälsosam vätskenivå i kroppen.

Vad är elektrolyter och vilken funktion har de i kroppen?

Elektrolyter är ämnen som leder elektrisk ström. Vid en första anblick kanske det inte låter som något särskilt viktigt för en människa, men faktum är att elektricitet är en livsviktig komponent i kroppen. En balanserad nivå av elektrolyter är bland annat viktigt för blodtrycket, hjärtslag, muskelsammandragningar och nervimpulser av olika slag. Om du har en obalans av elektrolyter kan det ge symptom så som huvudvärk, sömnlöshet, törst, ledvärk, yrsel och muskelryckningar.

Kroppen innehåller en mängd olika elektrolyter, men de absolut viktigaste är kalium, kalcium, natrium, magnesium och klorid.

  • Kalium – Bland annat viktigt för ett stabilt blodtryck och hjärtfrekvens.
  • Kalcium – Stärker ben och tänder, men är också viktigt för blodkoagulering, nervsignaler och cellernas delningsprocess.
  • Natrium – Främst viktigt för att bibehålla en bra vätskebalans i kroppen.
  • Magnesium – Väldigt viktigt för bland annat muskelkontraktioner och hjärtrytm.
  • Klorid – Viktigt för en balanserad nivå av både elektrolyter och vatten i kroppen.

Få i dig de viktigaste elektrolyterna

En absolut strikt vattenfasta kan vara tufft utan elektrolyter. Det blir lättare om du ser till att du får i dig de viktigaste elektrolyterna för att din kropp ska fortsätta fungera. Om du bara dricker vatten kommer du späda ut de salter och näringsämnen som finns i kroppen, och till och med rensa dem ur systemet vilket kan göra det jobbigare att vattenfasta.

Därför är det bra att du blandar ner de näringsämnen som tagits upp i den här artikeln i det vatten du dricker under fastan. Den främsta anledningen till att människor misslyckas med att vattenfasta är förmodligen att de slarvar med elektrolytintaget, och därmed får en obalans av näringsämnen i kroppen.

Vilka är de viktigaste elektrolyterna?

De viktigaste elektrolyterna under vattenfasta är natrium, magnesium och kalium. Det rekommenderade dagliga intaget för natrium är 2,4 gram, vilket motsvarar runt 6 gram vanligt koksalt per dag. Under vattenfasta är detta gränsvärde dock inte tillräckligt, utan kroppen behöver troligen mer salt än så. Räkna med att öka det rekommenderade dagliga intaget med en faktor av två eller tre.

Intaget av kalium rekommenderas vara runt 1–4,7 gram per dag, och under vattenfasta kan det vara bra att ligga på 2–4,7 gram per dag. Det dagliga rekommenderade intaget för magnesium är 0,30–0,45 gram. Just magnesium kan vara extra svårt att få i sig under fasta, varför du kan behöva ta tillskott i tablettform om du ska fasta en längre period. Var dock uppmärksam så att tabletten inte innehåller ytterligare ämnen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Recent Content