Sänk ditt blodtryck med vattenfasta – Bästa sättet att sänka högt blodtryck?


Högt blodtryck, kan man sänka det med hjälp av vattenfasta? Högt blodtryck även kallat hypertoni, är troligen det medicinska tillstånd som orsaker flest dödsfall i världens industriländer. Det är en stor riskfaktor för exempelvis stroke, hjärtinfarkt och olika typer av artärbråck.

Blodtryck är det tryck som cirkulerande blod orsakar på blodkärlens väggar. Vanligtvis mäts blodtryck i enheten mmHg som utläses millimeter kvicksilver. Vid mätning av blodtryck anges i regel värdet som två tal, som representerar två olika typer av tryck: systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck.

Det systoliska blodtrycket, även kallat det övre trycket, är blodtrycket under den del av hjärtcykeln då hjärtat drar ihop sig för att pumpa ut blod i kroppen. Det diastoliska blodtrycket, eller det undre trycket, syftar istället på trycket när hjärtat slappnar av och fylls med blod.

De olika trycken brukar särskiljas med ett snedstreck. Ett blodtryck med värdet 120/80 innebär således ett systoliskt tryck på 120 mmHg och ett diastoliskt tryck på 80 mmHg. Båda värdena är viktiga, och ett förhöjt blodtryck ökar som sagt risken för livshotande åkommor.

Vad kan du göra för att sänka ditt blodtryck?

Det finns mycket du kan göra för att få ner ditt höga blodtryck. Medicinering är vanligt i extrema fall, men det kan samtidigt medföra onödiga risker. Det har därför tagits fram en hel del alternativa behandlingar, som med fördel kan provas innan medicinering. Ofta handlar det om en förändrad livsstil och leva mer hållbart på sikt, istället för korta, snabbt verkande lösningar.

Vattenfasta, är det en lösning? (Effektivt sätt att sänka ditt höga blodtryck)

En lösning, som har lyfts fram av doktor Alan Goldhamer, är vattenfasta. En amerikansk studie utförd på TrueNorth Health Center i Kalifornien 2001 kunde uppvisa den största effekten på sänkning av blodtryck som går att finna i vetenskaplig litteratur, genom att kombinera vattenfasta och vegansk kost med låg salthalt.

I studien ingick 174 försöksdeltagare, och den genomsnittliga sänkningen av det systoliska blodtrycket uppmättes till 37 enheter. Bland de försökspersoner som hade extremt högt blodtryck innan studien var sänkningen ännu mer påtaglig, då deras blodtryck i genomsnitt sänktes med 60 enheter. En annan studie på samma institution kunde 2002 visa att försökspersoner med något förhöjt blodtryck kunde sänka sitt blodtryck med i genomsnitt 20 enheter, bara genom att vattenfasta under två veckors tid.

Hur fantastiskt det än må låta att blodtrycket kan sänkas drastiskt med hjälp av enbart vattenfasta, så är sanningen att det krävs hårt arbete för att upprätthålla det goda resultatet. Vattenfasta bör därför övervägas bara i kombination med en hälsosam livsstil sett till exempelvis SOS fri kost, sömn och träning.

När det kommer till kosten så rekommenderar doktor Alan Goldhamer att först och främst undvika alla typer av födoämnen med tillsatt salt. Faktum är att en väldigt stor andel av den mat som går att hitta i butikerna innehåller stora mängder salt helt i onödan: bröd, färdigrätter, ost, kryddblandningar med mera.

Istället rekommenderar doktor Goldhamer en diet baserad på oprocessad mat, så som frukt, grönsaker, nötter, fröer med mera. En kost bestående av mycket kött, fisk, fågel, ägg och mjölkprodukter anses ofta vara en starkt bidragande faktor till högt blodtryck. Sådan kost bör således undvikas.

Summering

Sammanfattningsvis är högt blodtryck ett stort problem i stora delar av världen. Det är ett tillstånd som kan leda till många allvarliga komplikationer. Även om det finns många typer av medicin som har visats ha en sänkande effekt på blodtrycket, så medför medicinering ofta onödiga risker.

Ett hållbart alternativ är därför en förändrad livsstil med ett hälsosamt förhållningssätt till kost, sömn och träning. När det gäller just kosten kan vattenfasta ge önskad effekt, och gärna i kombination med rätt kost. För även om forskning visar att vattenfasta kan leda till sänkt blodtryck så krävs en livsstilsförändring för att upprätthålla de goda resultaten över tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Recent Content

© 2023 Copyright Vattenfasta